Základná škola Hlboká

Základná škola Hlboká

Bratislava 2012
Projekt rekonštrukcie fasády historickej budovy základnej školy na Hlbokej ulici bola naša srdcová záležitosť. Táto krásna historická pamiatka si to naozaj zaslúžila. Budova s charakteristickou tehlovou fasádou s horizontálnym členením jednotlivých ríms je neoddeliteľnou súčasťou mestskej časti Bratislava- Staré Mesto.