Základná škola Hlboká

Základná škola Hlboká

Bratislava 2012

Národná kultúrna pamiatka škola na Hlbokej ulici.