o nás

Každý náš klient je výnimočný a má našu najväčšiu pozornosť.

MOTION DESIGN je spoločnosť s dlhodobou tradíciou a mnohoročnými skúsenosťami z praxe. Ateliér vznikol ako projekt architekta Martina Gajdoša. Team profesionálov zaručuje vysokokvalitné výstupy a služby. Široké spektrum odbornej pôsobnosti uspokojí požiadavky aj náročných klientov. Našimi klientmi sú veľké, stredné a malé firmy, ale i jednotlivci. Zhodnocujeme a chránime vaše investície.

"Buďte výnimoční"

...

Charakteristickým prvkom našej tvorby je minimalizmus a nadčasovosť. Podstatnou súčasťou našej tvorby je citlivý prístup k hodnotám. Prinášame klientom najnovšie trendy a technológie vývoja v jednotlivých odboroch, ktoré sú však založené na pevných základoch našich tradícií a historického dedičstva. Spájame tradičné s novým a tým vzniká vzájomné harmonické prepojenie múdrosti minulosti a poznatkov súčasnosti. Vytvárame pre vás udržateľné hodnoty. Naša tvorba sa rozvíja tak, ako sa mení aj naše životné prostredie. Do návrhov implementujeme technológie na efektívnejšie využitie energetických zdrojov a tým minimalizujeme negatívny dopad na prírodné zdroje. Ekologicky pozitívnym prístupom v projektoch prispievame k zachovaniu rovnováhy v prírode a k zmierneniu negatívnych dopadov na životné prostredie. Zelená architektúra je pre nás dôležitá. Kladieme dôraz na osobný prístup vo vzájomných klientských vzťahoch.


"Dôvera a vzájomná spolupráca sú základnými kameňmi úspešných vzťahov architekta a klienta"