SANÁCIA-ASANÁCIA

SPEVŇOVANIE A ODSTRAŇOVANIE KONŠTRUKCIÍ BÚRACIE PRÁCE

Rezanie mechanizmom na rezanie podláh

Zarovnávanie okrajov diaľničnej vozovky

Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie do železobetónovej dosky

Odstraňovanie konštrukcií ťažkými mechanizmami

Odstránenie ŽB dosky základovej konštrukcie vo výrobnej hale

Dilatačné zálievky

Dilatačná tekutá asfaltová zálievka

Spevňovanie základových konštrukcií

Spevňovanie základovej dosky pod výrobné stroje

Jadrové vŕtanie veľkopriemerové

Jadrové vŕtanie konštrukcií

Rezanie dilatačných spár

Rezanie dilatačných spár do asfaltovej vozovky

Rozrušovanie konštrukcií hydraulickými kliešťami

Búranie balkónovej konzoly hydraulickými kliešťami bez otrasov

Karbónové spevnenie konštrukcií

Dodatočné spevňovanie konštrukcií karbónovými lamelami

Sanácia betónových konštrukcií Sanácia obnažených oceľových výstuží v ŽB konštrukciách
Rezanie konštrukcií stenovou pílou

Rezanie železobetónovej konštrukcie stenovou pílou

Zhotovenie dilatácií

Zhotovenie dilatácie vozovky

Spevňovanie pilierov a konštrukcií

Spevňovanie ŽB piliera oceľovými lamelami

Rezanie konštrukcií lanovou pílou

Rezanie ŽB konštrukcií lanovou pílou

Kotvenie konštrukcií

Ukotvenie stredových oceľových diaľničných konštrukcií