Stupavský kaštieľ Most

Stupavský kaštieľ Most

Stupava 2020

Pre Bratislavský samosprávny kraj sme navrhli projekt obnovy a rekonštrukcie vstupného mosta do kaštieľa v Stupave. Špecifickým a zaujímavým technickým riešením je odvodnenie mostovky v dvoch úrovniach. Povrchové a podpovrchové riešenie odvádzania dažďových vôd kopíruje podobné riešenie na Karlovom moste v Prahe.