Športovo-rekreačný areál Petržalka

Športovo-rekreačný areál Petržalka

Bratislava 2015

Pre klienta Bratislavský samosprávny kraj sme navrhli urbanistickú štúdiu a feasibility study pre potreby medzinárodnej architektonickej súťaže na športovo-rekreačný areál v Bratislave Petržalke na Dolnozemsnkej ceste. Na základe dlhodobých analýz, štúdií a prieskumov sme vytvorili podklad so skladbou športovísk, infraštruktúry zázemia, oddychových a rekreačných plôch pre potreby Bratislavského kraja.