Office Faurecia

Office Faurecia

Hlohovec 2018

Pre tohto svetového leadra v automotive priemysle sme s ateliérom MOTION DESIGN navrhli dizajn interiéru office priestorov. Priestor sme rozčlenili do viacerých funkčných celkov, identifikovateľných podľa charakteristiky a zamerania jednotlivých oddelení. Napriek tomu, že sa jedná o open space priestor, účelom bolo vytvoriť viacero intímnych a kľudnejších častí. Centrálny priestor je centrom komunikácie a oddychu. V office je viacero oddelení určených na rôzne typy meetingov s flexibilnou štruktúrou (možné spájanie meeting roomov, voľné neformálne sedenie v priestore, obývačkové sedenie a drobné meetpointy).Administratívne priestory firmy Faurecia.