Oddychová zóna Blumentálska

Oddychová zóna Blumentálska

Bratislava 2011

Revitalizácia vnútroblokov na Blumentálskej ulici.