IT Center Redline

IT Center Redline

Bratislava 2006

Súťaž 2.miesto

Architektonická súťaž na informačno-technologické centrum v Bratislave na Poliankach.