Gymnázium Vazovova

Gymnázium Vazovova

Bratislava 2017

Rekonštrukcia budovy Gymnázia Jána Papána na Vazovovej ulici v Bratislave.