Byt Mondrian

Byt Mondrian

Bratislava 2009

Mezonetový byt v stavbe Mondrian