Fun Rádio

Fun Rádio

Bratislava 2007

Hlavné vysielacie štúdio so zázemím