Profil spoločnosti

MARTIN GAJDOŠ ARCHITEKT

 

  • 1978  narodený v Bratislave
  • 1997  začiatok štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave
  • 1999  začiatok odbornej praxe
  • 2003  ukončenie inžinierskeho štúdia na Fakulte architektúry STU - odbor dizajn v architektúre
  • 2003  založenie kreatívneho štúdia Knockout
  • 2005  založenie ateliéru MOTION DESIGN
  • 2007  autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
  • 2011  odborný poradca - Bratislavský samosprávny kraj
  • 2011  odborný poradca spoločnosti Mesa 10 - centrum pre ekonomické a sociálne analýzy
  • 2012  spoluzakladateľ Staromestského okrášľovacieho spolku v Bratislave

 

 

Dôvera a vzájomná spolupráca sú základnými kameňmi úspešných vzťahov architekta a klienta

Naše okolité prostredie formuje celú našu spoločnosť. My všetci sme jeho elementom. Podstatnou súčasťou našej tvorby je citlivý prístup k hodnotám. Prinášame klientom najnovšie trendy a technológie vývoja v jednotlivých odboroch, ktoré sú však založené na pevných základoch našich tradícií a historického dedičstva. Spájame tradičné s novým a tým vzniká vzájomné harmonické prepojenie múdrosti minulosti a poznatkov súčastnosti. Vytvárame pre vás udržateľné hodnoty. Naša tvorba sa rozvíja tak, ako sa mení aj naše životné prostredie. Do návrhov implementujeme technológie na efektívnejšie využitie energetických zdrojov a tým minimalizujeme negatívny dopad na prírodné zdroje. Ekologicky pozitívnym prístupom v projektoch prispievame k zachovaniu rovnováhy v prírode a k zmierneniu negatívnych dopadov na životné prostredie. Zelená architektúra je pre nás dôležitá.

MOTION DESIGN je spoločnosť s dlhodobou tradíciou a mnohoročnými skúsenosťami z praxe. Team profesionálov zaručuje vysokokvalitné výstupy a služby. Široké spektrum odbornej pôsobnosti uspokojí požiadavky aj náročných klientov. Našimi klientmi sú veľké, stredné a malé firmy, ale i jednotlivci. Zhodnocujeme a chránime vaše investície.