Portfólio služieb

Projektová a inžinierska činnosť

Tvoj priestor vyjadruje kto si

Základom dobrej spolupráce je vzájomná komunikácia medzi klientom a architektom. Potreby klienta sú pretvárané do výsledných podôb diela, obohatených o naše nápady, invenciu, skúsenosti a technickú zdatnosť. Podľa potrieb klientov ponúkame širokú škálu spracovania projektov. Tieto sú zhotovované poprednými expertmi vo svojom odbore. Široké spektrum odborníkov z rôznych oblastí, poskytuje možnosť uspokojiť aj náročné požiadavky našich klietov.

 

 • budovy pre bývanie, občianska vybavenosť, šport rekreácia a oddych, komercia
 • pamiatky, religiózne stavby, historické stavby a rekonštrukcie
 • interiéry, výstavníctvo a dizajn
 • urbanizmus, územné plány
 • návrhy ekologických nízkoenergetických a pasívnych budov
 • záhradná a parková architektúra
 • architektonické a urbanistické štúdie
 • návrhy podľa princípov Feng-Shuej
 • inteligentné budovy
 • vizualizácie, animácie a grafické spracovanie jednotlivých projektov
 • spracovanie projektov pre marketingové účely
 • odborné posudky – architektonické, statické, geologické, hydrogeologické...
 • zameranie pozemkov, stavieb a objektov
 • komplexná inžinierska činnosť

 

Stavebné práce a realizácia stavieb, sanácia a asanácia objektov

Skúsenosti robia majstrov

Dlhoročné skúsenosti a portfólio množstva úspešne zrealizovaných projektov je dôkazom spokojnosti našich klientov. Hlavný dôraz kladieme na vysokú kvalitu prevedenia, časový harmonogram a špičkovú komunikáciu medzi zhotoviteľom a klientom. Medzi naše najväčšie prednosti patrí spoľahlivosť a precíznosť. Odborný stavebný a autorský dozor klientom zabezpečuje počas výstavby plnú kontrolu a dodržiavanie projektovej dokumentácie. Projekt manager je zárukou hladkého a bezproblémového priebehu počas celej realizácie. Šetríme váš vzácny čas a peniaze.

 

 • komplexné zhotovenie a realizácia stavieb na kľúč podľa projektovej dokumentácie
 • realizácie interiérov a zariaďovacích prvkov
 • realizácia záhrad, parkov a ich prvkov
 • zateplenia objektov - odstraňovanie systémových porúch
 • termovízia objektov
 • statické opravy betónových konštrukcií (suché trhliny, lokálne poruchy...)
 • zosilňovanie konštrukcií pomocou uhlíkových a oceľových lamiel
 • pružné povrchové asfaltové dilatácie, utesňovanie mostných konštrukcií
 • oprava trhlín na asfaltových komunikáciách a mostoch
 • utesňovanie spár cementobetónových vozoviek
 • kotevné a upevňovacie práce
 • odstraňovanie vlhkosti v murivách objektov
 • všetky druhy diamantového rezania a vŕtania konštrukcií (stenová a lanová píla, jadrová vŕtačka, rezačka spár...)
 • vyrezávanie otvorov do konštrukcií, odstránenie stien, priečok a iných stavebných konštrukcií
 • rozrušovanie železobetónových konštrukcií hydraulickými kliešťami

 

Dizajn - architektonický detail a jeho realizácia

Výnimočnosť a originalita predstavujú osobnosť každého z nás

Na základe vašich požiadaviek a nášho originálneho dizajnu vám umožníme cítiť sa výnimočnými. Výsledný návrh je výsledkom spojenia vašich prianí, našej invencie, kreativity a skúseností. V jednotlivých návrhoch zohľadňujeme individualitu našich klientov. Výsledné návrhy a realizácie na základe klientových požiadaviek rešpektujú celosvetové moderné trendy, či klasický konzervatívny štýl.

 

 • návrh mobiliáru a prvkov v interiéri a exteriéri na mieru
 • konzultácie, výber materiálov, farieb, spracovania
 • spracovanie technickej dokumentácie a nacenenie
 • zhotovenie a kompletná dodávka s montážou

 

Poradenstvo, stratégia rozvoja, ekonómia projektov, konzultácie... development

Zhodnocujeme vaše investície a minimalizujeme riziko vašich strát

Pomôžeme vám zorientovať sa v odbornej problematike. Pripravíme vám stratégiu postupu a rozvoja v danej oblasti. Spracujeme pre vás odborné posúdenia výhodnosti vašich investícií - tzv. feasibility studies. Vysokoodborné štúdie sú výsledkom práce špičkových odborníkov v stavebnom a ekonomickom odbore. Tieto dva hlavné smery sú doplnené aj o právne analýzy a ďalšie zainteresované odbory. Počas osobných konzultácií poskytujeme klientovi profesionálny širokospektrálny servis.

 

 • feasibility studies
 • reality a development
 • objemové a plošné architektonické štúdie
 • finančné štúdie v nadväznosti na okolie
 • vyhotovenie súťažných podkladov a vyhodnotenie súťaží
 • odborné konzultácie a poradenstvo
 • prednášky, školenia a workshopy
 • stavebný a autorský dozor
 • komplexný projekt management